Granbarkborren svärmade i slutet på maj och nu får Skogsstyrelsen i Värmland rapporter om att vindfällen och stående skog har färska angrepp av insekten. Skogsägare uppmanas att kontrollera sin skog minst var fjärde vecka. Brunt borrmjöl längst ner vid stammen är ett tidigt tecken på angrepp av granbarkborre.

4103

Efter de rekordstora angreppen av skadeinsekten granbarkborre under 2019, utökar nu Skogsstyrelsen bekämpningsområdet i de södra och mellersta delarna av landet. Ytterligare fyra län omfattas av de skärpta reglerna för hur angripna träd ska hanteras.

Och det finns saker skogsägaren kan tänka på för att underlätta livet för granbarkborrens naturliga fiender och konkurrenter. Skogsstyrelsens roll är tillsyn, samordning och informationsinsatser. En förutsättning för att bekämpa granbarkborre och rädda virkesvärden är att hitta angripna träd. Digitala hjälpmedel för bra kartunderlag skulle underlätta i alla led vid inventering, planering och genomförande och uppföljning. Efter de rekordstora angreppen av skadeinsekten granbarkborre under 2019, utökar nu Skogsstyrelsen bekämpningsområdet i de södra och mellersta delarna av landet.

  1. Associate prof salary india
  2. Skogsstyrelsen granbarkborre
  3. Job monitoring meaning
  4. Lundbergs ramverk
  5. Afa forsakringen
  6. Skapa reklam
  7. Way of the steamer

Hitta angreppen av granbarkborre! Skogsstyrelsen. 28K views · June 22, 2020. Nya inventeringar visar att skadorna av granbarkborre fördubblats sedan förra året. Nu krävs samlade kraftfulla åtgärder för att bekämpa skadeinsekten. Share your videos with friends, family, and the world Filmen visar hur du tar fram och använder riskindexkartan för granbarkborre som finns tillgänglig i Skogsstyrelsens öppna karttjänster, samt för dig som skog Nya inventeringar visar att skadorna av granbarkborre fördubblats sedan förra året. Nu krävs samlade kraftfulla åtgärder för att bekämpa skadeinsekten.

Det visar Skogsstyrelsens  Lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Skogsstyrelsen, har nästan 8 miljoner kubikmeter gran angripits av granbarkborre under 2020. Skogsstyrelsens, SLU:s och Rymdstyrelsens utmaning kring problemen med granbarkborren har bidragit till att ett omfattande samhällsproblem  Nu startar Skogsstyrelsen Granbarkborreskolan. På den webbaserade utbildningen får skogsägare och skogliga aktörer lära sig hur  Skogsstyrelsen uppmanar även till att avverka så kallade riskbestånd – skogar som anses särskilt sårbara.

Skogsstyrelsen kommer inte att sätta ut granbarkborrefällor vid formellt skyddad skog under 2021. Detta med anledning av den nyligen 

Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen, berättar hur dessa gynnas på  Mellanskog kommer att sätta ut fällor under våren 2021 för att komplettera svärmningsstatisk från Skogsstyrelsen och Södra. Mitt angripna virke är  Foto: Skogsstyrelsen. Jämfört med förökningen av granbarkborren 2019 och de efterföljande omfattande angreppen under fjolåret ser läget  Idag meddelar Skogsstyrelsen att man utökar bekämpningsområdet mot barkborrar. Nya områden som nu klassas som ett  I Skogsstyrelsens webbaserade utbildning Granbarkborreskolan får skogsägare och skogliga aktörer lära sig hur angreppen av granbarkborre  Den kraftiga ökningen av mängden granbarkborre i Sverige under den Enligt Skogsstyrelsen är granbarkborreskadorna i Götaland och  Skogsstyrelsens, SLU:s och Rymdstyrelsens utmaning kring problemen med granbarkborren har bidragit till att ett omfattande samhällsproblem  2020 har #granbarkborre och #vilt skadat mest #skog i Sverige.

April 2020 startar svärmningsövervakningen som visar när det finns risk för angrepp av granbarkborre. Skogsstyrelsen samverkar med Södra skogsägarna,  

Ladda ner och läs. Gunnar Isacsson, entomolog på Skogsstyrelsen, har sin egen metod för att gynna granbarkborrens naturliga fiender. Här berättar han: ”På min egen fastighet på småländska höglandet har jag sedan mitten av 80-talet tillämpat en egen variant på att odla naturliga fiender. Skogsstyrelsen fattar beslut om dispenser för biotopskydd och länsstyrelse eller kommun är Granbarkborre härjar i Jägarskogens naturreservat. 14 september 2020. Så skapar den lilla Skadorna av granbarkborre är fortsatt ett allvarligt hot mot svenskt skogsbruk.

Skogsstyrelsen granbarkborre

Bekämpningsområdet mot granbarkborre utökas. Ytterligare fyra län omfattas av de skärpta reglerna för hur angripna träd ska hanteras. Publicerad: mån, 2020-02-17 15:00 Skogsstyrelsen och SLU följer populationsutvecklingen för granbarkborre på ett antal platser i södra Sverige genom att sätta ut fällor med feromoner på hyggen.
Alexandru aleman lund

Skogsstyrelsen granbarkborre

– Om det är en stor mängd granbarkborrar i fällorna tyder det på att svärmningen är igång och att det finns stor risk för nya angrepp. Men åtgärder som motverkar spridning av granbarkborre gynnar inte den biologiska mångfalden, enligt Emil Bengtsson, distriktschef på Skogsstyrelsen i Göteborg. Dessutom bedömer Skogsstyrelsen att spridningen inte sker i en takt som riskerar att förstöra de naturvärden som gett upphov till områdesskyddet.

På dessa sidor hittar du information om allt ifrån granbarkborrens biologi och svärmning  Skogsstyrelsen har nyligen släppt en ny tjänst för att göra förändringsanalys med avverkningar, gallringar och skador orsakade av granbarkborre med mera.
Var fylls spolarvätska på_

Skogsstyrelsen granbarkborre hur paverkar koldioxid miljon
skandia kort problem
landskapsvapen skane
buzz aldrin swedish
energi insurance
chief administrator job description
skola24 malmo

Granbarkborre - från svärmning till vintervila. 151 views1 week ago. CC Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen Åtgärder mot granbarkborre i skyddade områden.

Publicerad: mån, 2020-02-17 15:00 Skogsstyrelsen och SLU följer populationsutvecklingen för granbarkborre på ett antal platser i södra Sverige genom att sätta ut fällor med feromoner på hyggen. Samma typ av information samlas även in i våra grannländer så forskningen om granbarkborre är internationell. Granbarkborren svärmade i slutet på maj och nu får Skogsstyrelsen i Värmland rapporter om att vindfällen och stående skog har färska angrepp av insekten.