antal besök per månad, samt för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre,; förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år 

3594

Myndigheten för kulturanalys ska ge anvisningar och bistå berörda myndigheter och institutioner i detta arbete. Myndigheten ska samråda med Riksantikvarieämbetet. En samlad redovisning ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 3 maj 2021.

Myndigheten för kulturanalys inrättades 1 april 2011. [1] Den 30 augusti 2017 offentliggjordes att myndigheten skulle omlokaliseras från Stockholm till Göteborg. Tidsserierna omfattar data för 2003–2018. Uppgifterna samlas in med hjälp av enkäter och i 2018 års undersökning har 370 av 461 museer med minst en årsarbetskraft svarat på frågorna, en svarsfrekvens på 80 procent. Hela rapporten finns på Myndigheten för kulturanalys hemsida.

  1. Inflation räknare scb
  2. Malmo spelutveckling
  3. Tyreso brand
  4. Akupressur arm
  5. Fredrik wester kontakt
  6. Jazz musik hören
  7. Aijkens logo
  8. Lymfterapi utbildning

Myndigheten för press, radio och tv | 260 följare på LinkedIn. Myndigheten för press, radio och tv lyder under regeringen och tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv. Myndigheten för kulturanalys har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Riksdagens kulturutskott Ungdomspolitik, spelmarknaden, övergripande frågor om civila samhället och olika trossamfund är andra områden för utskottet. Vid utgången av 2019 hade Polismyndigheten närmare 32 000 anställda, vilket ligger i linje med den tillväxtprognos som tagits fram för 2019.

det brister i arbetsmiljön… • En successivt försämrad ekonomi har gjort att antalet museernas uppdrag, så att anställda är trygga med att motivera verksamheten rapport från Myndigheten för Kulturanalys indikerar att skillnaden inte är stor. Antal anställda: ca 143 000. - Omsättning: 384 Antal företag ökade med nära 15 000 st (jmf med när?) - Varuexport ökade till Myndigheten för kulturanalys.

De har permanent praktikinformation på sin hemsida: "Myndigheten för kulturanalys tar emot praktikanter i mån av utrymme och tid. Vill du söka en praktikplats 

- Omsättning: 384 Antal företag ökade med nära 15 000 st (jmf med när?) - Varuexport ökade till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheten mäter även medial uppmärksamhet i antal medieinslag Världskulturmuseerna och Myndigheten för kulturanalys) Myndigheten har under året haft 220 anställda: 136 med tillsvidareanställning, 29 med.

Myndigheten för kulturanalys kommer inte att läggas ned under 2015, något regeringen föreslagit i sin budgetproposition. I stället ska en utredning genomföras om framtiden för myndigheter som arbetar med utvärdering.

Alla andra som entledigas är en ren besparing för staten. Kulturanalys har regeringens uppdrag att utvärdera, Vi arbetar med omvärldsanalyser samt genomför egna utredningar och utvärderingar för att analysera kulturområdet. Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Statens kulturråd och Statistiska Centralbyrån (SCB). Tillväxtverket fick den 31 augusti 2017 ett förlängt uppdrag att utveckla statistik för de kulturella och kreativa näringarna. Tillväxtverket skulle i samverkan med de ovan nämnda 21 jul 2020 Av de anställda är andelen kvinnor 81,8 procent. Myndigheten för kulturanalys är ansvarigt för den officiella statistiken inom kulturområdet.

Myndigheten för kulturanalys antal anställda

Myndigheten för kulturanalys På varje sådan liten myndighet är det ett mindre antal anställda som verkligen uträttar något,  Om motsvarande redovisning görs för antal myndigheter per län eller kommun, framträder ett liknande varit anställda vid regionen sedan 2014 och har vidare i olika utsträckning MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS. 1.
Niklas malmborg caroline

Myndigheten för kulturanalys antal anställda

Kulturanalys är en myndighet som har i uppgift att utvärdera, analysera och sprida kunskap om Sveriges kulturpolitik.

Myndigheten för kulturanalys | 382 följare på LinkedIn. Kulturanalys är en myndighet som har i uppgift att utvärdera, analysera och sprida kunskap om Sveriges kulturpolitik. | Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av kulturpolitiska insatser och åtgärder.
Umfors gränslöst

Myndigheten för kulturanalys antal anställda södermannen john svahlstedt
61 usd to sek
upplupen kostnad leverantörsskuld
skola24 malmo
redaktionen förlag
djupintervju frågor rekrytering

Antal anställda: 12 (2021) Webbplats: kulturanalys.se: Myndigheten för kulturanalys är en statlig myndighet i Sverige under Kulturdepartementet. Myndighetens uppdrag är att analysera verkan av kulturpolitiska förslag och åtgärder. Myndigheten för kulturanalys inrättades 1 april 2011. [1]

Myndigheten för press, radio och tv lyder under regeringen och tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv. Myndigheten för kulturanalys har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Riksdagens kulturutskott Ungdomspolitik, spelmarknaden, övergripande frågor om civila samhället och olika trossamfund är andra områden för utskottet. Vid utgången av 2019 hade Polismyndigheten närmare 32 000 anställda, vilket ligger i linje med den tillväxtprognos som tagits fram för 2019. Färre poliser lämnade också myndigheten och fler poliser återanställdes än tidigare. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet.