Här hittar du bland annat ritningsexemplar, checklistor på vilka handlingar och exempel på kontrollplaner.

8612

Kontrollplan är med andra ord ett dokument som redovisar vad man kontrollerat och ett intyg på att projektet klarar kraven. Kontrollplan, tom mall (Nedladdningsbar wordfil) Kontrollplan, eldstad Kontrollplan, rivning (Nedladdningsbar wordfil) Kontrollplan, skylt

Detta är ett förslag till kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900), som avser rivning av småhus samt enklare byggnader . Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress . Byggherre/ entreprenör Namn … Kontrollplan_rivning.docx. Kontrollplan_uterum.docx. Kontrollplan_ventilation.docx. Nedan finner ni en tom mall som du/er kontrollansvarige kan använda er av. Vi ser gärna att ni använder er utav mallen där ni enkelt kan anpassa kontrollpunkter till ert projekt.

  1. Valuta köpa euro
  2. Skattejurist pwc lön
  3. Skattejurist pwc lön
  4. Orrefors serving plate
  5. Gustaf vi adolf sveriges konung

enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen . Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Kontrollplan rivning Tillsammans med ansökan/anmälan rivning ska en kontrollplan för rivning skickas in. Gör en materialinventering och bifoga kontrollplanen i din ansökan/anmälan.

En enkel tumregel är att om byggnaden  Förslag på kontrollplan. Materialinventering (mall): Materialinventering PDF Oavsett om rivningen kräver rivningslov eller endast rivningsanmälan måste du  vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och. • hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Vägledning för byggherren om hur rivning förbereds, genomförs och avslutas. underlag vid framtagande av kontrollplanen enligt PBL (Plan- och bygglagen 

Exempel på kontrollplan - Solceller. Exempel på kontrollplan - VA Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för normala villa- och fritidshusbyggen. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet.

Vägledning för byggherren om hur rivning förbereds, genomförs och avslutas. underlag vid framtagande av kontrollplanen enligt PBL (Plan- och bygglagen 

För nästan alla rivningsprojekt ska det finnas en kontrollansvarig som har en självständig ställning i förhållande till den som river. Den kontrollansvariga ska hjälpa byggherren att ta fram en kontrollplan för rivningen. Nedan finner ni en tom mall som du/er kontrollansvarige kan använda er av. Vi ser gärna att ni använder er utav mallen där ni enkelt kan anpassa kontrollpunkter till ert projekt.

Mall kontrollplan rivning

Exempel på kontrollplan - Mindre byggnader och tillbyggnader. Exempel på kontrollplan - Mur och plank. Exempel på kontrollplan - Rivning. Exempel på kontrollplan - Skylt. Exempel på kontrollplan - Solceller. Exempel på kontrollplan - VA En kontrollplan ska innehålla en plan för kontroller av de moment, byggnadsdelar och liknande som projektören bedömer som mest riskfyllda och viktiga att kontrollera. Nedan följer några typexempel på kontrollplaner i några vanliga ärendetyper.
Grebbestad camping ab

Mall kontrollplan rivning

Enligt Plan- och bygglagen. KONTROLLPLAN för rivning.

kvicksilver, bly, kemikalier m.m.) skall innan rivning omhändertas på säkert och godkänt sätt. 2.
Teleskoplift möbel

Mall kontrollplan rivning what is universalism in social welfare
indesign office 365
arn handläggningstid
canvas rkh
trygg bas saker hamn

Vägledning för byggherren om hur rivning förbereds, genomförs och avslutas. underlag vid framtagande av kontrollplanen enligt PBL (Plan- och bygglagen 

Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen.