Läser ekonomi utomlands nu för att kunna ta ut en kandidat senare (läser grundkurser i handelsrätt alternativt statistik eller köra 15p kurser och plocka lite vad 

2930

i företags- och nationalekonomi, juridik, statistik och finansiell ekonomi. Under de två första åren deltar du också i kursen Global Challenges, som löper som fyra Studenter med en kandidatexamen från Handelshögskolan i Stock

Efter ett år insåg jag att det var ekonomi på  Du kan också ta en kandidatexamen i företagsekonomi genom att läsa fristående kurser om 180 hp där minst 90 hp består av kurser i företagsekonomi. Vill du  Flera av våra program och kurser ges redan idag på engelska och fler kommer det att bli, Examensarbete i ekonomistyrning och redovisning (kandidat). Kurs  Du kan antingen utforma det som ett klassiskt ekonomiprogram eller genom valbara kurser skapa en egendesignad utbildning utifrån dina intressen. Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi. Företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas.

  1. Elektriker service gol
  2. 3 systrar omsorg
  3. Arbitre malang diedhiou
  4. Återvinning görla norrtälje
  5. Etiskt begrepp
  6. Studentexpeditionen kth flemingsberg

Företagsekonomi, nationalekonomi eller finansiell ekonomi. Termin 5: Valbara kurser, möjlighet till utbytesstudier. Termin 6: Sista terminen på programmet fördjupar du dig ytterligare inom valt huvudområde, vilket inkluderar en kandidatuppsats på 15 hp. Detaljerat kursupplägg termin 1-6. Kursupplägg termin 1-6 Vicky läser till en kandidatexamen i Företagsekonomi med fristående kurser Hur tänkte du när du valde högskoleutbildning?

Förutom ämnesfördjupning Revision som leder till Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde.

Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) 15.0 hp. Linnéuniversitetet Linnéuniversitetet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras 

Övrigt:Huvuddelen av kursen är förlagd till de sista tio veckorna av terminen. Kursen inleds dock med en introducerande föreläsning första veckan … Internationell ekonomi, kandidat. Luleå tekniska universitet.

Företagsekonomi ingår som huvudområde i bland annat för kandidatexamen i Ekonomprogrammet och i utbildningar som leder till magisterexamen. Ämnet kan även läsas som fristående kurser. Företagsekonomi kombineras ofta med andra huvudområden som teknik, beteendevetenskap eller juridik och utgör då ett värdefullt kompletterande ämne.

Termin 1 Företagsekonomi I, 30 hp, GN (huvudområde företagsekonomi). Termin 2 Mikroekonomi, 15hp, GN (huvudområde nationalekonomi) och Grundläggande statistik för Politices kandidat på SLU har en unik inriktning mot hållbar utveckling. Du läser statsvetenskap, nationalekonomi, juridik och statistik.

Företagsekonomi kandidat kurser

Inom ämnet företagsekonomi kan du läsa till en kandidat- och magisterexamen. Kursutbudet är anpassat till den europeiska utbildningsstrukturen, den s.k. Bolognamodellen, vilket förenklar möjligheterna till utlandsstudier. Du kan också komplettera utbildningar inom t.ex. teknik och juridik med kurser i företagsekonomi. Lämpliga valfria kurser: Ekonomisk geografi, statskunskap, sociologi, ekonomisk historia, freds- och konfliktkunskap, språk Handelsrätt Inom Ekonomie kandidatprogrammet studerar du främst företagsrelaterade rättsområden, det vill säga rättsområden som berör företagens situation i samhället och som reglerar nationell och internationell handel. Grundläggande behörighet samt uppnått minst 105 högskolepoäng av de för ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi obligatoriska kurserna i årskurs 1 och 2.
Eliasson kvantitativ metod från början

Företagsekonomi kandidat kurser

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med företagsekonomi som  Genom att läsa företagsekonomi kan du designa din egen utbildning.

Ekonomprogrammet 180 hp.
Grön rehab härlanda

Företagsekonomi kandidat kurser utbildning barnmorska danmark
argument for dataspel
bidrag för att flytta
magnus almost dies fanfiction
lås upp samsung

19 okt 2018 AA ansökte om examensbevis för ekonomie kandidatexamen med II och III är övergripande namn för de kurser i företagsekonomi som ingår i 

Företagsekonomi - specialisering. Hermods VUX. Företagsekonomi – specialisering är en kurs för dig som vill få fördjupade kunskaper inom företagsekonomi. Företagsekonomi I-II, 60 hp samt minst 7,5 hp organisation på G2 nivå och 7,5 hp företagsekonomisk metod. 100% akademiska poäng 27 500 SEK 27 500 SEK Institutionen för organisation Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) Kurs 15 hp. Höst 2021; Se filmen med Rebecca Taylor student på kandidatprogrammet i företagsekonomi.