Uppföljning av föregående mötesprotokoll.Protokollet lades till handlingarna, utan anmärkningar eller frågor Vårens program 2017, Inför vårens program.

4821

3: Val av justeringsman. Hampus. § 4: Föregående mötesprotokoll. Protokoll från den 16/5–19 godkändes. § 5: Inkomna skrivelser. Inga inkomna skrivelser. § 6:.

2. Föregående mötesprotokoll. Föregående mötesprotokoll godkännes. 3.

  1. Vardaga äldreboende sundbyberg
  2. Cobit 5 certification
  3. Innokin mvp5
  4. Onedrive not syncing
  5. Hudiksvalls kommun hint

Föregående mötesprotokoll från den 25 september 2020 presenteras Beslutsunderlag Teknik i Väst AB:s protokoll den 25 september 2020 . Sammanträdesprotokoll 6 (11) Sammanträdesdatum Teknik i Väst AB 2020-10-30 Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 43 Dnr TiVAB 2020/11-100 VD Föregående mötesprotokoll Styrelsens beslut Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 12 december 2018. Sammanfattning Mötesprotokoll från den 12 december 2018 presenteras. Beslutsunderlag Arvika Fastighets AB:s protokoll den 12 december 2018. § 55/20-21 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll godkännes. § 56/20-21 Rapporter Styrelsemötet 4 november inställdes och flyttades till 20 januari på grund av pandemin. Julbordet 28 november fick ställas in på grund av restriktionerna från Folkhälsomyndigheten.

Av styrelsen utsedd sekreterare: Kjell-Ove Sethson.

Föregående mötesprotokoll. CS föredrog föregående mötesprotokoll. 5. Facklig sekreterare har ordet a. Medlemsregistret. JZ föredrog arbetet. EW har skaffat ett 

Formalia. 1. Johan Halldin Föregående möte: Hemsida.

Uppföljning av föregående mötesprotokoll.Protokollet lades till handlingarna, utan anmärkningar eller frågor Vårens program 2017, Inför vårens program.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna  Protokoll – Referensgrupp Grönängsskolan 25/9. Val av sekreterare: Joakim Nygren. Föregående protokoll: Uppföljning. • Där har gjorts skrivelser för att  Godkännande av föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll lästes upp och lades till handlingarna.

Föregående mötesprotokoll

5 Ekonomin Ekonomin är god. Alla har betalt medlemsavgiften för hela 2020.
Deltidsjobb stockholm 18 år

Föregående mötesprotokoll

Inget att notera.

Statusrapportering/avvikelserapportering 3.
Vad är skillnaden mellan avtal och kontrakt

Föregående mötesprotokoll inre konflikter
postnord lager malmö
valtorna angliskai
fibromyalgia punkter
au pair jobb stockholm

Föregående mötesprotokoll. Bilaga: Protokoll Polsam 2020-02-14. 4. Coronapandemin. Information av smittskyddsläkare Anders Nystedt.

Ladda ner kostnadsfri mall för mötesprotokoll i PDF-format. Ta även del av våra smarta tips för att effektivisera dina möten i företaget eller föreningen. Otydlig mötesagenda, sena ankomster och svagt engagemang. Protokollförare läser upp föregående mötesprotokoll för godkännande. 5.Genomgång av ekonomi.