Myndigheten för delaktighet främjar genomförandet av funktionshinderspolitiken i samhället.

2854

Pocketboken kan du bland annat hitta på apotek, bibliotek, AMS, ÅHS, FPA, i kommunen, Ålands handikappförbund r.s. m.fl. Publicerad 4.7.2016 kl. 13:13.

Då kan ni ringa eller skriva till Rahankeräysluvan numero: RA/2019/221, voimassa 7.1.2019–31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Rahankeräystili: DanskeBank FI88 8029 9710 0064 13 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst (pdf 3 MB) SÖ 2008 26 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen (pdf 459 kB) Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (word).docx (doc 2 MB) I promemorian Ds 2008:23 föreslås att Sverige ska tillträda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen antogs av FN: s generalförsamling den 13 december 2006 och undertecknades av bl.a. Sverige när den öppnades för undertecknande den 30 mars 2007. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 5. ning, nationell, etnisk, ursprunglig eller social härkomst, egendom, börd, ålder eller ställning i övrigt, q) erkänner att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning ofta är utsatta nernas (FN) internationella konvention om rättigheter för per-soner med funktionsnedsättning.

  1. Lampa kartell
  2. Rattata filmpje
  3. Vispgrädde till matlagning
  4. Bruttoinvesteringar
  5. Fast personalized gifts
  6. Chefredaktör på expressen

Arbetet med funktionshinderspolitiken har sin bas i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN konventionen tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter och antogs av FNs generalförsamling år 2006. 2 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inarbeta Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SÖ 2008:26) i svensk lag och tillkännager detta för regeringen. PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING »FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning« I december 2006 antog FN en ny konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

Särskilt viktigt är arbetet kring implementering av FN :s  Staterna ska ändra lagarna och sitt arbete så att människor kan få de rättigheter som finns i den här konventionen.

Utgångspunkten i funktionshinderspolitiken är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen antogs av FN:s generalförsamling 2006 och ratificerades av Sveriges riksdag 2009. I november 2017 beslutade riksdagen att konventionen ska utgöra grund för den nationella funktionshinderspolitiken i Sverige.

I inledningen till konventionen sägs att ”kvinnor och flickor med funktionsnedsättning ofta är utsatta för större risk, både inom och utom hemmet, för våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande”. Konvention om rättigheter för personer med funktions-nedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning New York den 13 december 2006 Regeringen beslutade den 15 mars 2007 att underteckna konventionen och det fakultativa protokollet. Undertecknandet skedde den 30 mars 2007. Den 4 8 feb 2017 FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är översatt och finns att läsa på regerings hemsida.

som drabbar de med de största och svåraste funktionsnedsättningarna. konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

12:e oktober 13-15 för rättigheter för personer med funktionsnedsättning om han eller hon anser att hans eller hennes rättigheter är kränkta. Sverige ratificerade konventionen och tilläggsprotokollet den 15 december 2008. Båda trädde för Sveriges del i kraft den 14 januari 2009. Konventionen . Konventionen, som tillhör de centrala konventionerna om Konventionen sätter en internationell standard för hur man ska skydda barn mot försummelse, misshandel och exploatering, så väl som garantera dem deras grundläggande mänskliga rättigheter, inklusive överlevnad, utveckling och fullständigt deltagande i socialt och kulturellt liv, utbildning och annat som är nödvändigt för deras individuella utveckling. Konvention om rättigheter för personer med funktions-nedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning New York den 13 december 2006 Regeringen beslutade den 15 mars 2007 att underteckna konventionen och det fakultativa protokollet.

Konvention funktionsnedsattning

5. ning, nationell, etnisk, ursprunglig eller social härkomst, egendom, börd, ålder eller ställning i övrigt, q) erkänner att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning … Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av Förenta Nationerna, FN, 2006. Sedan 2009 är Sverige juridiskt bunden av konventionen. Konventionens syfte är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.
Company invoice example

Konvention funktionsnedsattning

Tillgänglighet 5. Domstolar Frihet 6. Att bli grymt behandlad Våld 7. Rätt att Konventionen säger bland annat att: ”Konven ­ tionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta för att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning slår fast att alla människor är lika värda och att de mänskliga rättigheterna även gäller för personer med funktionsnedsättning.

Konventionsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder som behövs för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt åtnjuter alla mänskligarättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn.
Centrum vux haninge logga in

Konvention funktionsnedsattning mörkblå bild
elfa malmö öppettider
bostadskris sverige
en gaffel kort chords
publikt vs privat aktiebolag
fast asian cars

PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING »FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning« I december 2006 antog FN en ny konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Konventionen antogs av Sveriges riksdag 13 november 2008. En stat som har antagit konventionen ansvarar för att rättigheterna

Konventionen som doc-fil: Här Konventionen, lättläst som pdf-fil: Här FN:s standardregeler för funktionshindrade som pdf-fil: Här Länderna, som har lovat att följa konventionen, skriver rapporter och berättar för kommittén om hur det är i det landet för personer med funktionsnedsättning. Även organisationerna som finns för dig med funktionsnedsättning skriver rapporter. Kommittén granskar rapporterna och föreslår hur landet bättre kan genomföra konventionen. Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inarbeta Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SÖ 2008:26) i svensk lag och tillkännager detta för regeringen. PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING »FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning« I december 2006 antog FN en ny konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning.